Ms:Bahaya

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Hazard Bahaya ialah kemudaratan atau kerosakan yang mungkin berlaku, atau situasi yang mengancam nyawa, kesihatan, harta benda atau alam sekitar. Contoh kemudaratan atau kerosakan yang boleh disebabkan oleh bahaya merangkumi kematian, kecederaan, kerosakan infrastruktur, kerosakan kepada alam sekitar dan gangguan operasi perniagaan.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)