Ms:Bencana

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Disaster Bencana ialah peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa dirancang yang menyebabkan kerosakan besar atau kerugian serius kepada organisasi. Ia mengakibatkan kegagalan organisasi untuk menyediakan fungsi perniagaan kritikal bagi suatu tempoh minimum yang telah ditentukan terlebih dahulu.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)