Ms:Biro Perkhidmatan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Service Bureaus Biro Perkhidmatan digunakan sebagai strategi pemulihan bagi organisasi yang memilih untuk tidak melabur dalam sistem komputer mereka sendiri. Mereka boleh memilih untuk mengikat kontrak dengan biro perkhidmatan untuk perkhidmatan pemprosesan kecemasan bagi mengelakkan kegagalan.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)