Ms:Jawatankuasa Pemandu BCM

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. BCM Steering Committee Jawatankuasa Pemandu BCM ialah jawatankuasa yang terdiri daripada pembuat keputusan, pemilik perniagaan, pakar teknologi dan ahli profesional BC yang ditugaskan untuk membuat keputusan strategik tentang perancangan pemulihan dan kesinambungan untuk organisasi.

Tidak seperti jawatankuasa pengurusan projek biasa yang dibubarkan selepas projek selesai, Jawatankuasa Pemandu BCM adalah kekal. Ia dipengerusikan oleh ahli Pengurusan Eksekutif.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)