Ms:Juruaudit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Auditor Juruaudit ialah profesional berkelayakan yang memeriksa rekod dan amalan sesuatu perniagaan atau organisasi lain.

Nota: Juruaudit Sistem Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCMS) ialah individu yang mengumpul bukti untuk menilai sejauh mana BCMS memenuhi keperluan. Juruaudit diharap dapat menentukan sama ada BCMS mematuhi standard BCM dan pengaturan terancang yang lain. Mereka juga mesti berupaya menentukan sama ada BCMS dilaksanakan dan diselenggarakan dengan betul. Juruaudit mesti berupaya melakukan semua ini secara bebas, berobjektif, adil dan cekap.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)