Ms:Kerugian Kualitatif

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Qualitative Losses Kerugian Kualitatif ialah kerugian yang sukar dinyatakan kuantitinya dari segi kewangan.

Kerugian kualitatif tidak bermakna bahawa tiada kerugian sebenar yang ditanggung. Ia sekadar menandakan bahawa kerugian yang penuh kerumitan tersebut tidak boleh dikira dengan tepat. Selain itu, tahap atau kerugian sebenar kepada organisasi mungkin tidak dapat diketahui dengan mudah.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)