Ms:Kesinambungan Perniagaan (BC)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Business Continuity (BC) Kesinambungan Perniagaan (BC) bertujuan menjaga kepentingan organisasi dan pihak berkepentingan utamanya dengan melindungi fungsi perniagaan kritikal (CBF) daripada gangguan yang telah ditentukan terlebih dahulu.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)