Ms:Krisis

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Crisis Krisis ialah peristiwa kritikal yang boleh memberikan impak kepada keuntungan, reputasi, atau keupayaan organisasi untuk beroperasi. Ia mungkin tidak mengira masa dan biasanya tidak menghalang akses kepada kemudahan dan infrastruktur.

Istilah Berkaitan: Kejadian, Bencana, Peristiwa, Kecemasan(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)