Ms:Pasukan Penaksiran Kerosakan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Damage Assessment Team Pasukan Penaksiran Kerosakan atau DAT terdiri daripada ahli yang berkelayakan untuk menaksir kerosakan aset fizikal bagi menentukan apa yang boleh diselamatkan, dibaik pulih, diganti dan dituntut melalui insurans.

Istilah Berkaitan: Penilaian Kerosakan, Pasukan Taksiran Kerosakan Awal, Pasukan Salvaj.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)