Ms:Penaksiran Kerosakan (DA)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Damage Assessment Penaksiran Kerosakan (DA) ialah proses menaksir kerosakan kewangan dan bukan kewangan selepas berlaku gangguan.

Penaksiran ini merangkumi kerosakan kepada aset fizikal, contohnya kemudahan, rekod dan peralatan penting, untuk menentukan apa yang boleh diselamatkan atau dibaik pulih dan apa yang mesti diganti.

Istilah Berkaitan: Pasukan Taksiran Kerosakan Awal, Pasukan Taksiran Kerosakan, Pengaktifan, Amaran Bahaya.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)