Ms:Pengaktifan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Activation Pengaktifan ialah masa mula apabila semua atau sebahagian daripada pelan (kesinambungan perniagaan/pengurusan krisis/pemulihan bencana) dimulakan.

Istilah Berkaitan: Pengaktifan pelan(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)