Ms:Pengelakan Risiko

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Risk Avoidance Pengelakan Risiko ialah membuat keputusan berdasarkan maklumat untuk tidak melibatkan diri dalam atau untuk menarik diri daripada situasi risiko.

Istilah Berkaitan: Pengendalian Risiko.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)