Ms:Pengurusan Risiko

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Risk Management Pengurusan Risiko atau RM ialah proses berterusan untuk menaksir risiko ke atas misi/perniagaan sebagai sebahagian daripada pendekatan berdasarkan risiko yang digunakan untuk menentukan jaminan yang mencukupi bagi sistem dengan menganalisis ancaman dan kelemahan dan memilih kawalan yang sesuai dan menjimatkan kos bagi mencapai dan mengekalkan tahap risiko yang boleh diterima. Ia bermula dengan pengenalpastian aset yang hendak dilindungi.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)