Ms:Penyelaras BCM Organisasi

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Organization BCM Coordinator Penyelaras BCM Organisasi ialah kakitangan yang diberi tanggungjawab keseluruhan untuk menyelaraskan program BCM organisasi.

Istilah Berkaitan: Pengurus BC, Pelan Kesinambungan Perniagaan, Penyelaras Kesinambungan Perniagaan, kadang kala dirujuk sebagai Pengurus Projek BC semasa peringkat pelaksanaan projek.

Nota: Biasanya, orang yang dilantik ini ialah Pakar Bidang dalam Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM).(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)