Ms:Penyelarasan BCM Unit Perniagaan (BU)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Business Unit (BU) BCM Coordinator Penyelarasan BCM Unit Perniagaan (BU) ialah kakitangan yang dilantik oleh ketua unit perniagaan untuk bertindak sebagai orang perantaraan yang bertanggungjawab untuk semua arahan dan aktiviti BCM dalam unit perniagaan.

Istilah yang serupa: Penyelaras Jabatan, Penyelaras Unit Perniagaan

Nota: Penyelaras BCM Unit Perniagaan juga boleh menjadi Ketua Pasukan Pemulihan. Beliau boleh menjadi wakil unit perniagaan dan pada masa yang sama, semasa pemulihan, Ketua Unit Perniagaan boleh melantik ahli pasukan fungsian yang lain untuk mengetuai Pasukan Pemulihan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)