Ms:Perancangan Kesinambungan Perniagaan (BCP)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Business Continuity Planning (BCP) Perancangan Kesinambungan Perniagaan (BCP) ialah proses membangunkan rancangan dan prosedur lebih awal supaya organisasi dapat bertindak balas terhadap suatu peristiwa bagi membolehkan fungsi perniagaan kritikal diteruskan dalam lingkungan tahap gangguan yang dirancang. Hasil akhir BCP ialah Pelan BC.

Istilah Berkaitan: Kesinambungan Perniagaan, Pelan Kesinambungan Perniagaan, Pengurusan Kesinambungan Perniagaan

Nota (1): Objektif utama adalah melindungi nyawa manusia.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)