Ms:Perancangan Pengurusan Krisis

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Crisis Management Planning Perancangan Pengurusan Krisis ialah proses untuk menjamin keseluruhan penyelarasan respons organisasi terhadap krisis dengan cara yang berkesan dan segera, dengan objektif untuk mengelakkan atau meminimumkan kerugian atas keuntungan, reputasi atau keupayaan organisasi untuk beroperasi.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)