Ms:Perancangan Penyambungan Semula Perniagaan (BRP)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Business Resumption Planning (BRP) Perancangan Penyambungan Semula Perniagaan (BRP) menyentuh pembaikpulihan fungsi perniagaan selepas kecemasan. Walaupun BRP serupa dengan BCP, BRP biasanya kekurangan prosedur untuk memastikan kesinambungan fungsi perniagaan kritikal sepanjang kecemasan atau gangguan.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)