Ms:Pusat Operasi Kecemasan (EOC)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Emergency Operations Center (EOC) Pusat Operasi Kecemasan (EOC) ialah tapak kemudahan fizikal atau maya di mana pasukan tindak balas melaksanakan arahan dan kawalan semasa kecemasan atau bencana. Pasukan Pengurusan Krisis mungkin ditempatkan di EOC. Istilah berkaitan (di bawah):

Pusat Arahan, Pusat Kawalan Kecemasan

Nota: Pasukan Sokongan Operasi Kecemasan ialah pasukan yang menyediakan sokongan pentadbiran dan logistik kepada Pusat Operasi Kecemasan dan Pasukan Pengurusan Krisis.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)