Ms:Rekord Penting

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Vital Records Rekord Penting adalah dalam bentuk laporan, kerja kelompok, fail, dokumen, pangkalan data, rekod, aktiviti penting yang mengandungi maklumat yang perlu untuk kejayaan atau keupayaan organisasi untuk terus bertahan (merujuk aplikasi), and yang jika hilang atau tidak boleh diakses akan menyebabkan gangguan besar kepada perniagaan dan/atau pendedahan kewangan.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)