Ms:Tugas

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Task Tugas Umumnya, aktiviti atau satu set aktiviti yang mungkin ditakrifkan sebagai sebahagian daripada suatu proses. Apabila digunakan dalam frasa seperti 'Tugas Pengendalian Standard' ia mentakrifkan aktiviti yang didokumenkan, dikawal, diprosedurkan dan, biasanya, berisiko rendah. Prosedur yang mengawal cara tugas tersebut dilakukan tertakluk kepada Kawalan Perubahan rasmi.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)