Ms:Ujian Simulasi Penuh

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Full Simulation Test Ujian Simulasi Penuh ialah ujian pelan kesinambungan perniagaan utama yang mengaktifkan seluruh pelan kesinambungan perniagaan.

Istilah Berkaitan: Jenis Ujian, Ujian Percubaan Bencana, Ujian Gangguan Penuh.

'Nota': Ujian Simulasi Penuh juga dipanggil Ujian Percubaan Bencana. Dalam ujian pemulihan bencana, ia dipanggil Ujian Gangguan Penuh. Tujuannya adalah untuk menguji seberapa banyak komponen yang boleh pada masa yang sama dalam struktur pemulihan organisasi. Ujian tersebut berkemungkinan memakan belanja yang banyak dan boleh mengganggu operasi biasa, dan oleh itu ia harus dilakukan dengan berhati-hati. Masa yang mencukupi mesti dijadualkan untuk ujian. Perbezaan ketara antara ujian yang dilakukan secara langsung ialah tapak dan sistem utama tidak perlu dihentikan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)