ΚΣυνέπεια / Επακόλουθο του Κινδύνου

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Η Συνέπεια του Κινδύνου είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από μία απειλή η οποία έχει επίπτωση στους Στόχους ή σε περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού.