My:Aplikasi Sokongan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Application Failover Aplikasi Sokongan ialah suatu proses apabila aplikasi dimulakan pada pelayan sandaran jika berlaku kegagalan pada pelayan utamanya.

Istilah Berkaitan: Sokongan secara Manual dan Sokongan Jauh.

Nota: Memulakan semula tidak hanya dikaitkan dengan aplikasi. Semua sumber cakera dan alamat IP yang melaluinya pelanggan membuat pengalamatan juga dipindahkan ke nod sandaran.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)