My:Masa Henti

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Downtime Masa Henti ialah masa yang fungsi perniagaan atau komputer tidak berfungsi disebabkan masalah perkakasan atau perisian sistem dan lain-lain.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)