Ms:BCMBoK 4: Strategi Pemulihan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Revision as of 08:58, 25 July 2013 by Qinting (talk | contribs) (Created page with '{| style="margin-left: 0px; text-align: left; font-style: none; width:100%; font-weight: none; background: #F0F0F0; border:1px " |'''1.''' '''BCMBoK 4: Recovery Strategy'''…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
1. BCMBoK 4: Recovery Strategy BCMBoK 4: Strategi Pemulihan Kumpulan Ilmu Pengurusan Kesinambungan Perniagaan 4 atau BCMBoK 4 memberikan jangkaan minimum kepada ahli profesional BCM dalam bidang Strategi Pemulihan.
  • Memilih tindakan yang sewajarnya atau usaha masa depan yang sesuai (strategi pemulihan) untuk meningkatkan kelangsungan fungsi perniagaan kritikal.
  • Mengenal pasti penyelesaian dan keperluan strategi pemulihan.
  • Menentukan strategi pemulihan bagi unit perniagaan, seluruh syarikat, IT dan telekomunikasi.
  • Membangunkan analisis kos-faedah untuk strategi terpilih.
  • Memilih tapak alternatif dan tempat simpanan di luar tapak.
  • Mengenal pasti prosedur pemprosesan alternatif untuk kesinambungan fungsi perniagaan kritikal semasa pemulihan sedang dijalankan.
  • Mengenal pasti dan memformalkan sandaran untuk proses perniagaan dan IT yang diperlukan untuk dapat bertahan menghadapi bencana.
  • Mengukuhkan strategi dan mengemukakan senarai pelan strategik untuk memulihkan fungsi perniagaan mengikut keutamaan kepada pengurusan eksekutif.

Istilah Berkaitan: Strategi Pemulihan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)