Ms:BCMBok 5: Pembangunan Pelan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Revision as of 09:00, 25 July 2013 by Qinting (talk | contribs) (Created page with '{| style="margin-left: 0px; text-align: left; font-style: none; width:100%; font-weight: none; background: #F0F0F0; border:1px " |'''1.''' '''BCMBoK 5: Plan Development''' …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
1. BCMBoK 5: Plan Development BCMBok 5: Pembangunan Pelan Kumpulan Ilmu Pengurusan Kesinambungan Perniagaan 5 atau BCMBoK 5 memberikan jangkaan minimum kepada ahli profesional BCM dalam bidang Pembangunan Pelan.
 • Membentuk urutan tindakan dirancang yang akan
 • Mengatasi atau mengurangkan kesan ancaman atau risiko yang dikenal pasti dalam fasa Analisis dan Kajian Semula Risiko, fungsi perniagaan kritikal dalam fasa Analisis Impak Perniagaan (BIA) dan strategi pemulihan daripada fasa strategi pemulihan.
 • Menghasilkan dokumen yang mengenal pasti fungsi perniagaan kritikal dalam organisasi untuk penubuhan semula dalam masa yang paling singkat dan pada kos yang paling rendah.
 • Menyediakan templat pelan yang mudah digunakan.
 • Memastikan Pelan dibangunkan oleh pengguna akhir dengan menggunakan istilah biasa dan dengan merujuk punca sumber bagi pembaikan atau khidmat penggantian.
 • Memastikan rancangan mudah diikuti dan difahami oleh semua yang terlibat dalam pemulihan.
 • Mencadangkan struktur pasukan pemulihan, keahlian pasukan pemulihan yang merangkumi nama kakitangan tertentu.
 • Membangunkan dan melaksanakan prosedur untuk bertindak balas terhadap situasi dan menstabilkannya selepas kecemasan atau kejadian.
 • Menetapkan prosedur untuk menyelaras dengan pihak berkuasa awam dan agensi luar semasa bencana.
 • Merancang dan menyelaras pengurusan media semasa situasi krisis.
 • Mereka bentuk dan melaksanakan pelan BC, DR dan/atau CM.

Istilah Berkaitan: Pembangunan Rancangan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)