Ms:CL 1: Asas

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Revision as of 09:09, 25 July 2013 by Qinting (talk | contribs) (Created page with '{| style="margin-left: 0px; text-align: left; font-style: none; width:100%; font-weight: none; background: #F0F0F0; border:1px " |'''1.''' '''CL 1: Foundation''' '''CL 1: A…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
1. CL 1: Foundation CL 1: Asas Di peringkat asas Tahap Kecekapan (CL), BCMI mempunyai program pensijilan asas untuk Perancang BC Bertauliah. Format peperiksaan ialah 50 soalan pelbagai pilihan, dan markah tidak akan ditolak untuk jawapan yang salah. Tempoh peperiksaan BCCP ialah satu jam setengah.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)