Ms:Forum BC & DR

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Revision as of 08:35, 25 July 2013 by Qinting (talk | contribs) (Created page with '{| style="margin-left: 0px; text-align: left; font-style: none; width:100%; font-weight: none; background: #F0F0F0; border:1px " |'''1.''' '''BC & DR Forum''' '''Forum BC &…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
1. BC & DR Forum Forum BC & DR Forum BCM Institute tentang BC dan DR ialah tempat pertemuan maya peringkat global yang menyediakan wadah kepada semua ahli Komuniti Pengurusan Kesinambungan Perniagaan dan Pemulihan Bencana untuk berkongsi hal ehwal semasa, pengalaman dan isu masing-masing yang diperoleh daripada kalendar hal ehwal BCM dan DR di seluruh dunia, dan memuat turun dokumen tentang topik yang berkaitan. Forum ini dilanggan oleh ahli profesional antarabangsa dari 61 buah negara.

Forum ini terbuka kepada semua ahli profesional BCM & DR. Forum ini dilaksanakan atas platform Groupsite.

Istilah Berkaitan: BCM Institute(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)