Ms:Jawatankuasa Audit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Audit Committee Jawatankuasa Audit ialah jawatankuasa yang terdiri daripada lembaga pengarah yang bertanggungjawab mengawasi proses pelaporan kewangan, memilih juruaudit bebas dan menerima hasil audit.

Nota: Biasanya ahli tidak mempunyai tanggungjawab operasi terhadap apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh organisasi.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)