Ms:Kecemasan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Emergency Kecemasan ialah peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa dijangka dan memerlukan tindakan segera kerana ia boleh mengancam kesihatan, keselamatan, alam sekitar atau harta benda.

Istilah Berkaitan: Krisis, Kejadian, Bencana, Peristiwa(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)