Ms:Pelan Kesinambungan Operasi (COOP)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Continuity of Operations Plan (COOP) Pelan Kesinambungan Operasi (COOP) ialah satu set arahan atau prosedur yang menerangkan bagaimana fungsi kritikal organisasi (biasanya di peringkat Ibu Pejabat) dikekalkan sehingga maksimum 30 hari disebabkan bencana sebelum kembali beroperasi seperti biasa.

Istilah Berkaitan: Jenis Pelan.

Nota: Walaupun COOP menekankan pemulihan keupayaan pengendalian organisasi di tapak alternatif, pelan tersebut tidak semestinya merangkumi operasi IT. Gangguan kecil yang tidak memerlukan pemindahan semula ke tapak alternatif biasanya tidak dimasukkan dalam pelan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)