Ms:Pengendalian Risiko

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Revision as of 03:19, 26 July 2013 by Qinting (talk | contribs) (Created page with '{| style="margin-left: 0px; text-align: left; font-style: none; width:100%; font-weight: none; background: #F0F0F0; border:1px " |'''1.''' '''Risk Treatment''' '''Pengendal…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
1. Risk Treatment Pengendalian Risiko ialah pemilihan dan pelaksanaan pilihan yang sesuai untuk menangani risiko.

Rawatan Risiko merangkumi:

  • Pengelakan Risiko
  • Pengurangan Risiko
  • Pemindahan Risiko
  • Penerimaan Risiko

Istilah Berkaitan: Pengelakan Risiko, Pengurangan Risiko, Pemindahan Risiko, Penerimaan Risiko.

Nota: Pengurangan Risiko digunakan sebagai istilah yang menjadi pilihan lebih utama berbanding Penamatan Risiko. Biasanya, akan terdapat risiko sisa yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya kerana kos yang dikeluarkan untuk menanganinya tidak memberikan pulangan sewajarnya. Penerimaan Risiko kadang kala dirujuk sebagai Toleransi Risiko.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)