Ms:Perancangan Audit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Audit Planning Perancangan Audit dijalankan pada permulaan proses audit bagi memastikan bahawa perhatian sewajarnya ditumpukan kepada bidang yang penting, masalah dikenal pasti dengan segera, kerja audit diselaraskan dengan betul dan diselesaikan dengan segera.

Nota: Ia meliputi jenis, had dan masa perancangan yang berubah-ubah mengikut saiz dan kerumitan organisasi, pengalaman dengan organisasi dan pengetahuan tentang perniagaan organisasi.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)