Ms:Ujian Simulasi Separa

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Partial Simulation Test Ujian Simulasi Separa adalah serupa dengan Ujian Simulasi Penuh kecuali ia hanya melibatkan beberapa unit perniagaan sahaja. Walau bagaimanapun, bagi unit perniagaan yang terlibat, pengujian akan dilakukan secara terperinci.

Istilah Berkaitan: Jenis Pelan, Ujian Simulasi.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)