My:Tapak Salingan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Reciprocal Site Tapak Salingan adalah untuk mempunyai Perjanjian Salingan atau Memorandum Perjanjian dengan entiti dalaman atau luaran. Perjanjian ini membenarkan dua organisasi untuk menyokong antara satu sama lain. Perjanjian ini adakalanya merujuk perjanjian bantuan bersama.

Istilah yang Serupa: Perjanjian Bantuan Bersama.

Istilah Berkaitan: Tapak Alternatif, Perjanjian Salingan.

Nota: Tapak Salingan boleh disediakan antara dua organisasi dengan konfigurasi yang sama. Setiap organisasi perlu mempunyai lebih masa pemprosesan, keupayaan perkakasan atau kemudahan pada kapasiti yang terhad untuk menyokong fungsi perniagaan kritikal dan aplikasi organisasi dalam bencana. Penyusunan ini biasanya digunakan oleh syarikat besar yang mempunyai banyak anak syarikat. Malah dalam kes ini, jarang wujudnya masa pemprosesan dan keupayaan kelengkapan yang mencukupi untuk menyokong penyusunan pemulihan bersama.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)