Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικού

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Η Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικού αποτελείται από προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση ενός περιστατικού.

Σημείωση: Η σύνθεση της ομάδας διαφοροποιείται και εξαρτάται από τη φύση και την πολυπλοκότητα του περιστατικού.