Χρόνος Αναπλήρωσης

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Ο χρόνος Αναπλήρωσης είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ενημέρωση της πληροφορίας (η οποία δεν είχε ληφθεί σε αντίγραφο backup) στο νέο μηχάνημα ή το υπάρχον μηχάνημα που έχει ανακάμψει. Αυτός ο χρόνος περιλαμβάνει την επεξεργασία ορφανών δεδομένων, το χρόνο απόφασης για την ενεργοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης, το χρόνο ενεργοποίησης της δευτερεύουσας τοποθεσίας και την επανακαταχώρηση δεδομένων.

Σχετικοί όροι: Εκκρεμότητες