Ms:CL 2: Pertengahan (BC)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. CL 2B: Intermediate (BC) CL 2: Pertengahan (BC)


  • CL 2A: Pertengahan (BCM Audit): Di peringkat pertengahan Tahap Kecekapan (CL), BCMI mempunyai Pakar Khusus BC Bertauliah untuk Ahli Profesional Kesinambungan Perniagaan. Format peperiksaan ialah 100 soalan pelbagai pilihan dengan tiada markah ditolak untuk jawapan yang salah. Tempoh peperiksaan ialah dua jam setengah dari masa bermulanya peperiksaan.
  • CL 2B: Pertengahan (BC): Di peringkat pertengahan Tahap Kecekapan (CL), BCMI mempunyai Pakar Khusus BC Bertauliah untuk Ahli Profesional Kesinambungan Perniagaan. Format peperiksaan ialah 100 soalan pelbagai pilihan dan markah tidak akan ditolak untuk jawapan yang salah. Tempoh peperiksaan ialah dua jam setengah dari waktu bermulanya peperiksaan.
  • CL2D: Pertengahan DR (DR): Di peringkat pertengahan Tahap Kecekapan (CL), BCMI mempunyai Pakar Khusus DR Bertauliah untuk Ahli Profesional Pemulihan Bencana IT. Format peperiksaan ialah 100 soalan pelbagai pilihan dan markah tidak akan ditolak untuk jawapan yang salah. Tempoh peperiksaan ialah dua jam setengah dari waktu bermulanya peperiksaan.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)