Ms:CL 3: Lanjutan (BC)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. CL 3: Advanced (BC) CL 3B: Lanjutan (BC)
  • CL 3A: Lanjutan (Audit BCM): Peringkat ini merupakan peringkat lanjutan Tahap Kecekapan (CL) untuk ahli profesional Audit Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM) yang ditawarkan oleh BCM Institute. Calon yang berjaya akan dianugerahkan gelaran Ketua Juruaudit Kesinambungan Perniagaan yang Diperakui.
  • CL 3B: Lanjutan (BC): Di peringkat tertinggi Tahap Kecekapan (CL) untuk Kesinambungan Perniagaan, iaitu peringkat lanjutan, BCM Institute akan menawarkan Pakar BC Bertauliah. Format peperiksaan ialah 150 soalan, dan tempoh peperiksaan ialah tiga jam setengah. Semua peperiksaan dijalankan di bawah pengawasan pengawas peperiksaan dan markah lulus ialah 75% daripada jumlah soalan.
  • CL 3D: Lanjutan (DR): Di peringkat tertinggi Tahap Kecekapan (CL) untuk Pemulihan Bencana, iaitu peringkat lanjutan, BCM Institute akan menawarkan Pakar DR Bertauliah. Format peperiksaan ialah 150 soalan, dan tempoh peperiksaan ialah tiga jam setengah. Semua peperiksaan dijalankan di bawah pengawasan pengawas peperiksaan dan markah lulus ialah 75% daripada jumlah soalan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)