Ms:CL 3B: Lanjutan (Audit BCM)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. CL 3B: Advanced (BC) CL 3B: Lanjutan (Audit BCM) Peringkat ini ialah peringkat lanjutan Tahap Kecekapan (CL) untuk ahli profesional Audit Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM) yang ditawarkan oleh BCM Institute. Calon yang berjaya akan dianugerahkan gelaran Ketua Juruaudit Kesinambungan Perniagaan Bertauliah.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)