Ms:Jaminan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Assurance Jaminan Jaminan ialah pemeriksaan bukti secara objektif bertujuan menilai proses pengurusan, kawalan atau tadbir urus risiko bagi organisasi.

Nota: Jaminan ialah aktiviti yang melaluinya sesebuah organisasi boleh menentusahkan dan mengesahkan keupayaan Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM).(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)