Ms:Jaminan Kualiti

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Quality Assurance Jaminan Kualiti ialah program yang dengannya Ketua Audit menilai operasi perkhidmatan pengauditan.

Nota: Tujuan program ini adalah untuk memberikan jaminan yang munasabah bahawa kerja kita mematuhi Standard bagi Amalan Pengauditan Profesional, piagam kita dan standard yang digunakan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)