Ms:Kawalan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Control Kawalan ialah apa-apa tindakan, prosedur atau operasi yang dilaksanakan oleh organisasi untuk meningkatkan kemungkinan bahawa aktiviti, dasar dan prosedur untuk membendung risiko yang telah dikenal pasti.

Nota: Kawalan boleh menjadi langkah balas untuk kelemahan dan tindakan yang diambil ini mungkin dalam bentuk fizikal dan prosedur.

2. Control Kawalan Dalam konteks pengauditan, Kawalan ialah dasar atau prosedur yang merupakan sebahagian daripada kawalan dalaman.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)