Ms:Keakuran

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Conformity Keakuran bermaksud memenuhi atau mematuhi keperluan.

Nota (1): Terdapat banyak jenis keperluan, iaitu kualiti, pelanggan, produk, pengurusan, undang-undang. Keperluan boleh ditentukan dengan nyata atau tersirat (seperti keperluan Standard Singapura: SS540, BS25999 atau standard Pengurusan Kesinambungan Perniagaan Australia dan New Zealand: AS/NZS5050:2009 (Sedang dibangunkan)).

Nota (2): Keperluan yang ditentukan adalah salah satu keperluan yang dinyatakan dalam standard. Apabila sesebuah organisasi memenuhi keperluan, ia dikatakan telah mematuhi keperluan tersebut.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)