Ms:Ketua Juruaudit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Lead Auditor Ketua Juruaudit ialah individu yang menyelia juruaudit semasa audit dan bertindak sebagai ketua kumpulan.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)