Ms:Klad

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Clade Klad ialah sekumpulan organisma, contohnya spesies yang mempunyai ahli yang berkongsi ciri homolog yang diwarisi daripada leluhur yang sama.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)