Ms:Laporan Susulan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Follow-up Report Laporan Susulan ialah dokumen yang dihasilkan selepas semakan susulan. Laporan ini menyenaraikan tindakan yang diambil oleh pelanggan untuk menyelesaikan dapatan dalam laporan asal.

Nota: Dapatan yang tidak diselesaikan juga akan ada dalam laporan ini dan akan termasuk penerangan ringkas tentang dapatan, syor audit asal, maklum balas pelanggan, keadaan semasa dan pendedahan berterusan kepada pelanggan. Draf perbincangan bagi setiap laporan dengan dapatan yang tidak diselesaikan diedarkan kepada pelanggan sebelum laporan itu dikeluarkan. Hasil semakan susulan akan diedarkan kepada penerima laporan asal dan Pengurusan Eksekutif pelanggan sebagaimana yang dianggap sesuai.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)