Ms:Pelan Kesinambungan Perniagaan (Pelan BC)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Business Continuity Plan (BC Plan) Pelan Kesinambungan Perniagaan (Pelan BC) terdiri daripada prosedur dan maklumat yang ditakrifkan dan didokumenkan dengan jelas untuk digunakan apabila berlaku bencana.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)