Ms:Peningkatan Berterusan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Continual Improvement Peningkatan Berterusan ialah satu set aktiviti yang dijalankan secara berkala oleh organisasi untuk meningkatkan keupayaannya bagi memenuhi keperluan.

Nota: Ia boleh dicapai dengan menjalankan audit (dan menggunakan dapatan dan kesimpulan audit), melaksanakan kajian semula pengurusan, menganalisis data, menetapkan objektif dan melaksanakan tindakan pembetulan dan pencegahan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)